Má phanh xe BMW nhập khẩu chính hãng

Má phanh trước xe BMW 535d, 540i, 550i, M5 E60 – 34116763652

Các mã sản phẩm dùng chung tương thích:

34116763652 – 34 11 6 763 652 – 34110300361 – 34 11 0 300 361
34116764312 – 34 11 6 764 312 – 34112339272 – 34 11 2 339 272
34116768287 – 34 11 6 768 287 – 34116774258 – 34 11 6 774 258
34110300361 – 34 11 0 300 361 – 34112284065 – 34 11 2 284 065
34116770575 – 34 11 6 770 575 – 34116774258 – 34 11 6 774 258
Các dòng xe tương thích:

Má phanh trước xe BMW 760i, Alpina B7 E65, E66
Má phanh trước xe BMW 535d, 540i, 550i, M5 E60
Má phanh trước xe BMW 535d, 550i, 635d, 650i, M6 E63
Má phanh trước xe BMW 635d, 650i, M6 E64
Má phanh trước xe BMW 745d E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 745 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 750 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 760 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe Rolls Royce Phantom

Má phanh trước xe BMW 535d, 550i E61 – 34116763652

Các mã sản phẩm dùng chung tương thích:

34116763652 – 34 11 6 763 652 – 34110300361 – 34 11 0 300 361
34116764312 – 34 11 6 764 312 – 34112339272 – 34 11 2 339 272
34116768287 – 34 11 6 768 287 – 34116774258 – 34 11 6 774 258
34110300361 – 34 11 0 300 361 – 34112284065 – 34 11 2 284 065
34116770575 – 34 11 6 770 575 – 34116774258 – 34 11 6 774 258
Các dòng xe tương thích:

Má phanh trước xe BMW 760i, Alpina B7 E65, E66
Má phanh trước xe BMW 535d, 540i, 550i, M5 E60
Má phanh) trước xe BMW 535d, 550i E61
Má phanh trước xe BMW 635d, 650i, M6 E63

Má phanh trước xe BMW 635d, 650i, M6 E64
Má phanh trước xe BMW 745d E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 745 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 750 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 760 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe Rolls Royce Phantom

Má phanh trước xe BMW 635d, 650i, M6 E63 – 34116763652

Các mã sản phẩm dùng chung tương thích:

34116763652 – 34 11 6 763 652 – 34110300361 – 34 11 0 300 361
34116764312 – 34 11 6 764 312 – 34112339272 – 34 11 2 339 272
34116768287 – 34 11 6 768 287 – 34116774258 – 34 11 6 774 258
34110300361 – 34 11 0 300 361 – 34112284065 – 34 11 2 284 065
34116770575 – 34 11 6 770 575 – 34116774258 – 34 11 6 774 258
Các dòng xe tương thích:

Má phanh trước xe BMW 760i, Alpina B7 E65, E66
Má phanh trước xe BMW 535d, 540i, 550i, M5 E60
Má phanh trước xe BMW 535d, 550i E61
Má phanh trước xe BMW 635d, 650i, M6 E63

Má phanh trước xe BMW 635d, 650i, M6 E64
Má phanh trước xe BMW 745d E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 745 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 750 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe BMW 760 i,Li E65, E66, E67
Má phanh trước xe Rolls Royce Phantom

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*